Visszélés bejelentés

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Panasztv.) alapján belső visszaélés-bejelentésre vonatkozó rendszert működtet.


Mit NEM lehet bejelenteni?

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárral pénztártagsági jogviszonnyal rendelkező személyek pénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszát. Ezen panaszbejelentésekre az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 29/A §-ának rendelkezései irányadóak.

Tovább a panaszbejelentésre>>Mit lehet bejelenteni?

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.


Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)-(3) bekezdése alapján bejelentést tehet:

- a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár által foglalkoztatott,

- az a foglalkoztatott, akinek a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

- a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárral foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárral szerződéses kapcsolatban áll,

- PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

- a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárral szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

- a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

- a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárral nem pénztártagsági jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

- az a személy, akinek (nem pénztártagsági) jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárral megszűnt.

A Pénztár a bejelentéseket a visszaelesbejelentes@premiumpenztarak.hu e-mail címen fogadja.