Nyugdíjszolgáltatások

Nyugdíjszolgáltatások


Pénztártagjaink - függetlenül a várakozási idő hosszától - nyugdíjszolgáltatást vehetnek igénybe, ha elérik a nyugdíjkorhatárt. 


A választható nyugdíjszolgáltatás típusai 


A nyugdíjszolgáltatásra jogosult tag dönthet úgy, hogy a tagdíjat továbbra is fizeti, és dönthet úgy is, hogy nem. 

Fontos!

Járadékszolgáltatás, valamint kombinált szolgáltatás igénylése esetén a folyósított járadék összege minden üzleti év végén a szolgáltatási számla december 31-i egyenlege alapján újraértékelésre kerül. Az így kiszámított új járadékösszeg először a következő év áprilisában kerül folyósításra. (A járadék újraértékeléséről bővebben a pénztár honlapján megtalálható Szolgáltatási Szabályzatunkból tájékozódhat.)

Már folyósított járadékszolgáltatás esetén díjmentesen lehetőség van a járadékszolgáltatás formájának megváltoztatására és a fennmaradó összeg egy összegben való igénylésére.
A nyugdíjszolgáltatás igénybevételéhez eleget kell tennie az ügyfélazonosítási kötelezettségnek.

Adózási tudnivalók


Az 1995. évi CXVII. számú az Szja tv. 1. számú mellékletének 6. pont 6.5. alpontja szerint a 2013.01.01-jét követően létesített tagsági jogviszony esetén az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár törvényben előírt egyösszegű nyugdíjszolgáltatása csak akkor adómentes, ha a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély tagsági jogviszonya a teljesítés évét megelőző 10. adóévben vagy azt megelőzően keletkezett.

BANKKÁRTYÁS BEFIZETÉS ÜGYINTÉZÉS