• Ügyfélportál
 • Adókedvezmény
 • Rólunk
 • választható portfólió
 • Tagdíjbefizetés

Nyugdíjszolgáltatások

Pénztártagjaink - függetlenül a várakozási idő hosszától - nyugdíjszolgáltatást vehetnek igénybe, ha elérik a nyugdíjkorhatárt.  

+ -

Nyugdíjkorhatár

Nyugdíjkorhatár a hatályos jogszabály szerint:
a) az az életkor, amelyet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeként meghatároz (jelenleg születési évtől függően 62-65 év)‏ 

b) a nyugdíjkorhatár betöltésének (Öpt. 2. § (5) bekezd. a) pont) minősül az az időpont, amelytől Pénztártag

 • öregségi nyugdíjban;
 • korhatár előtti ellátásban;
 • szolgálati járandóságban;balettművészeti életjáradékban;
 • Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban);
 • átmeneti bányászjáradékban;
 • rokkantsági ellátásban;
 • egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában;
 • növelt összegű öregségi és munkaképtelenségi járadékban;
 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül
 • vagy a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül. 

+ -

Választható nyugdíjszolgáltatás típusai 

A ) Egyösszegű szolgáltatás

A teljes megtakarítás kifizetését és a számla megszüntetését igényelheti. Az adózással kapcsolatos tudnivalókról és az aktuális kifizetési határidőről az igénylő nyomtatványon részletes tájékoztatást talál. 
A kifizetésre vonatkozó részletes szabályokat a Pénztár Szolgáltatási szabályzata tartalmazza. 

B ) Járadékszolgáltatás

1.  Határozott időtartamra szóló járadék  
A Pénztártag maga választhatja meg, hogy mennyi időn keresztül (5–20 év) és milyen rendszerességgel (havi, negyedéves, féléves) kéri a járadékfolyósítást. A szolgáltatás örökölhető: a Pénztártag elhalálozása esetén a szolgáltatást a Pénztártag által megjelölt kedvezményezett(ek), illetve az örökös(ök) kapják.

​C ) Kombinált szolgáltatás

A Pénztártagoknak az egyösszegű szolgáltatás és a járadékszolgáltatás kombinálásra is lehetőségük van.

 

A nyugdíjszolgáltatásra jogosult tag dönthet úgy, hogy a tagdíjat továbbra is fizeti, és
-  a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe,
-  az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi. 

Dönthet úgy is, hogy a tagdíjat tovább nem fizeti, és
- az egyéni nyugdíjszámláján felhalmozott összeget a Pénztárban hagyja,
- az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe,
- egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást.

Fontos!

A folyósított járadék összege minden üzleti év végén a szolgáltatási számla december 31-i egyenlege alapján újraértékelésre kerül. Az így kiszámított új járadékösszeg először a következő év áprilisában kerül folyósításra. (A járadék újraértékeléséről bővebben a Pénztár honlapján megtalálható Szolgáltatási szabályzatunkból tájékozódhat.) 
Már folyósított járadékszolgáltatás esetén díjmentesen lehetőség van a járadékszolgáltatás formájának megváltoztatására és a fennmaradó összeg egy összegben való igénylésére. 


A nyugdíjszolgáltatás igénybevételéhez eleget kell tennie az ügyfélazonosítási kötelezettségnek.

Tudjon meg többet...


 

+ -

 Adózási tudnivalók

Az 1995. évi CXVII. számú a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 6. pont 6.5. alpontja szerint a 2013.01.01-jét követően létesített tagsági jogviszony esetén az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár törvényben előírt egyösszegű nyugdíjszolgáltatása csak akkor adómentes, ha a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély tagsági jogviszonya a teljesítés évét megelőző 10. adóévben vagy azt megelőzően keletkezett. 

Befizetését teljesítse egyszerűen és gyorsan átutalással!

Bankszámlaszámunk: 10918001-00000003-01470018
A befizetés azonosíthatósága érdekében az utalás „Közlemény" rovatában kérjük, tüntesse fel nevét és tagi azonosítóját, vagy adóazonosítóját.

Segítségre van szüksége?
Kérjük, adja meg adatait, hogy visszahívhassuk!
Még 200 karaktert írhat

*A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Köszönjük!

Munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.