Befektetési portfólióink teljesítménye

Irány - 2045 portfolió*
Irány - 2035  portfólió
Irány - 2025 portfólió
Klasszikus portfólió
a portfolió kockázati besorolása
magas
magas
közepes
alacsony
bruttó hozamráta (2021)
13,64%
4,57%
0,52%

1,74%

nettó hozamráta (2021)
13,28%
4,07%
-0,01%
1,20%
referencia hozamráta (2021)
12,97%
3,22%
-1,91%
-0,41%
10 éves átlagos nettó hozamráta (2012-2021)
12,54%
7,11%
5,70%
3,85%
10 éves átlagos referenciahozamráta (2012-2021)
12,31%
6,84%
5,70%
3,51%
15 éves átlagos nettó hozamráta (2007-2021)
12,54%
4,98%
5,36%
3,67%
15 éves átlagos referenciahozam ráta (2007-2021)
12,31%
5,87%
6,06%
4,50%
fedezeti tartalék záró piaci értékének egyes portfóliók közötti megoszlási aránya
3,71%
25,04%
41,09%
30,15%
* Az Irány 2045 választható portfólió 2018. július 1-én indult.
Magyarázat a mutatókhoz
Bruttó hozamráta 2021: A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja.

Nettó hozamráta 2021: A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta. Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében a választható portfóliós rendszert nem működtető pénztárak a fedezeti tartalékra, a választható portfóliós rendszer működtető pénztárak az adott portfólióra kötelesek a számítást elvégezni.

Referencia hozamráta 2021: A pénztár a befektetési politikában meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a felhalmozott vagyont. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az un. referenciaindexet, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci indexkombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátájával. Ilyen például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index). Ezekkel lehet a pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét (bruttó hozamrátáját) összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta adatai a referencia-hozamrátával közvetlenül nem mérhetők össze.

Átlagos 10 éves/15 éves nettó hozamráta (2012-2021, 2007-2021): Az elmúlt 10/15 év nettó éves hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.

Átlagos 10 éves/15 éves referencia-hozamráta (2012-2021, 2007-2021): Az elmúlt 10/15 év éves referencia-hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár éves referencia-hozamrátája.