Befektetési portfólióink teljesítménye

Irány - 2045 portfolió*
Irány - 2035  portfólió
Irány - 2025 portfólió
Klasszikus portfólió
a portfolió kockázati besorolása
magas
magas
közepes
alacsony
bruttó hozamráta (2022)
-5,57%
-7,17%
-0,18%

0,71%

nettó hozamráta (2022)
-5,99%
-7,73%
-0,73%
0,18%
referencia hozamráta (2022)
-7,11%
-9,3%
-4,07%
-2,64%
10 éves átlagos nettó hozamráta (2013-2022)
7,59%
5,09%
4,14%
2,94%
10 éves átlagos referenciahozamráta (2013-2022)
7,1%
4,55%
3,62%
2,27%
15 éves átlagos nettó hozamráta (2008-2022)
7,59%
3,98%
4,9%
3,24%
15 éves átlagos referenciahozam ráta (2008-2022)
7,1%
4,62%
5,23%
3,75%
fedezeti tartalék záró piaci értékének egyes portfóliók közötti megoszlási aránya
6,71%
26,02%
37,38%
29,89%
* Az Irány 2045 választható portfólió 2018. július 1-én indult.
Magyarázat a mutatókhoz
Bruttó hozamráta 2021: A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja.

Nettó hozamráta 2021: A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta. Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében a választható portfóliós rendszert nem működtető pénztárak a fedezeti tartalékra, a választható portfóliós rendszer működtető pénztárak az adott portfólióra kötelesek a számítást elvégezni.

Referencia hozamráta 2021: A pénztár a befektetési politikában meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a felhalmozott vagyont. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az un. referenciaindexet, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci indexkombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátájával. Ilyen például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index). Ezekkel lehet a pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét (bruttó hozamrátáját) összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta adatai a referencia-hozamrátával közvetlenül nem mérhetők össze.

Átlagos 10 éves/15 éves nettó hozamráta (2012-2021, 2007-2021): Az elmúlt 10/15 év nettó éves hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.

Átlagos 10 éves/15 éves referencia-hozamráta (2012-2021, 2007-2021): Az elmúlt 10/15 év éves referencia-hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár éves referencia-hozamrátája.
kép