Befektetési portfólióink teljesítménye

Klasszikus portfolió
Irány - 2025  portfólió
Irány - 2035 portfólió
Irány-2045 portfolió*
Irány-2055+ portfolió**
a portfolió kockázati besorolása
alacsony
alacsony
magas
magas
magas
bruttó hozamráta (2023)
18,10%

18,94%

22,14%

20,07%

17,67%

nettó hozamráta (2023)
17,84%
18,57%
21,76%
19,79%
17,52%
referencia hozamráta (2023)
18,01%
18,40%
22,21%
20,04%
19,35%
10 éves átlagos nettó hozamráta (2014-2023)
4,11%
5,25%
6,65%
9,92%
17,52%
10 éves átlagos referenciahozamráta (2014-2023)
3,36%
4,60%
6,08%
9,57%
19,35%
15 éves átlagos nettó hozamráta (2009-2023)
4,63%
6,48%
7,01%
9,92%
17,52%
15 éves átlagos referenciahozam ráta (2009-2023)

4,64%

6,46%
7,66%
9,57%
19,35%
fedezeti tartalék záró piaci értékének egyes portfóliók közötti megoszlási aránya
27.58%
35,48%
27,04%
8,41%
1,49%
* Az Irány-2045 választható portfólió 2018. július 1-én indult.
* Az Irány-2055+ választható portfólió 2022. október 3-án indult.
Magyarázat a mutatókhoz
Bruttó hozamráta 2023: A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja.

Nettó hozamráta 2023: A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után kapott hozamráta. Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében a választható portfóliós rendszert nem működtető pénztárak a fedezeti tartalékra, a választható portfóliós rendszer működtető pénztárak az adott portfólióra kötelesek a számítást elvégezni.

Referencia hozamráta 2023: A pénztár a befektetési politikában meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a felhalmozott vagyont. A pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az un. referenciaindexet, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci indexkombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátájával. Ilyen például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index). Ezekkel lehet a pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét (bruttó hozamrátáját) összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta adatai a referencia-hozamrátával közvetlenül nem mérhetők össze.

Átlagos 10 éves/15 éves nettó hozamráta (2014-2023, 2009-2023): Az elmúlt 10/15 év nettó éves hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.

Átlagos 10 éves/15 éves referencia-hozamráta (2014-2023, 2009-2023): Az elmúlt 10/15 év éves referencia-hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Mivel átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10/15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár éves referencia-hozamrátája.
kép